Европейска седмица за намаляване на отпадъците в район „Южен“ 18-26 ноември 2023 г.

 

КОНКУРС ЗА РИСУНКА

на тема „Да намалим отпадъците заедно!“

Кметът на район „Южен“ Атанас Кунчев, кани всички ученици от район „Южен“  да вземат участие  в конкурс за рисунка  във връзка с отбелязването на Европейската седмица за намаляване на отпадъците 18-26 ноември.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ :

Всяка рисунка  трябва да съдържа следната информация:три имена на автора, клас  и  възраст, училище, телефон за връзка, e-mail, точен адрес и име на ръководителя /ако има такъв/.

ВЪЗРАСТОВИ  ГРУПИ:

В конкурса могат да участват ученици  в следните възрастови групи:

–   1-ва група  –  I – II клас

–   2-ра група  – III – IV клас

–   3-та група –  V – VI клас

–   4-та група –  VII – VIII клас

–   5-та група –  IX – X клас

–   6-та група –  XI – XII клас

СРОКОВЕ:

Необходимо е творбите да бъдат донесени в Район „Южен“ в стая № 10 звено „Екология“,

тел. за връзка 032/276-131 най-късно до 17 ноември  2023 година /включително/.

Творби  извън  посочените  условия  няма  да  бъдат  журирани.

Награждаването на призьорите ще се извърши в администрацията на район „Южен“ на 22 ноември 2023 г. от 14.00 часа