Възрастова група 1-2 клас

I място

Адриана Петрова – 1 клас СУ „Св. К. Кирил Философ“

Катерина Добрева – 2 клас СУ „Братя Миладинови“

II място

Велита Трайкова – 1 клас СУ „Св. К. Кирил Философ“

Иван Бакалски -1 клас СУ „Св. К. Кирил Философ“

Ханде Кичукова – 2 клас СУ „Братя Миладинови“

III място

Мария Бурова – 1 клас ОУ „Стоян Михайловски“

Йоан Петров – 2 клас ОУ „Захари Стоянов“

Ева-Роза Мариос Пепеттас – 2 клас СУ „Братя Миладинови“

 

Възрастова група 3-4 клас

I място

Валентина Гъдева – 3 клас СУ „Св. К. Кирил Философ“

II място

Ангела Тодорова– 3 клас СУ „Константин Величков“

III място

Симона Кънова – 4 клас СУ „Братя Миладинови“

 

Възрастова група 5-6  клас

I място

Пресияна Дечева – 6 клас ОУ „Стоян Михайловски“

II място

Аделина Годжевъргова– 5 клас ОУ „Стоян Михайловски“

III място

Паолина Зайкова – 4 клас СУ „Братя Миладинови“

 

Възрастова група 7-8  клас

I място

Димана  Каталева – 8 клас СУ „Константин Величков“

II място

Райя Райчева–8  клас СУ „Константин Величков“

III място

Леонид Астаоглу – 7 б клас СУ „Константин Величков“

 

 

 

Възрастова група 9-10  клас

………………………………

Възрастова група 11-12  клас

I място

Габриела Джегарова  – 11 клас СУ „Константин Величков“

 

Грамота за креативна идея

Даниел Мерджанов – 4 клас ОУ „Захари Стоянов“

Мария Сердар Танръверди – 3 клас СУ „Братя Миладинови“

 

Комисия:

 

  1. Петя Петкова – Зам.- кмет на район „Южен“………………………….
  2. инж. Е. Първанова – Главен експерт „Екология“…………………………..

3. Веско Михайлов – Главен експерт „ООС“…………………………………..