Започна сключването на договорите за определяне броя, вида и кратността на обслужването на съдовете за битови отпадъци във връзка с подадени декларации по чл. 19 от НОАМТЦУ

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК >> Бланка договор за отпадъци 2024 г.