Списъци с допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността Старши експерт „Пътно строителство:

Списък недопуснати – Ст.експерт

ПС-сайт Списък допуснати – Ст.експерт ПС-сайт