Списъци с допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността Директор на дирекция/Главен инженер:

Списък недопуснати – Директор УТ-сайт

Списък допуснати -Директор УТ-сайт