СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА ПРОЦЕДУРА ПО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.127, АЛ.1 ОТ ЗУТ ЗА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ IV-КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ, КВ.167, КВ.168, КВ.169, КВ.170 ПО ПЛАНА НА ‘КВ. ВЪСТАНИЧЕСКИ-ЮГ“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА ПРОЦЕДУРА ПО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.127, АЛ.1 ОТ ЗУТ