По повод Международния ден на Водата, който отбелязваме на 22 март, кметът на район „Южен“ г-н Атанас Кунчев, обявява конкурс за ФОТОГРАФИЯ на тема: „НИЕ И ВОДАТА“.
I. Цели
Целта на конкурса е, от една страна да развие таланта, въображението, уменията на младите творци, а от друга − да осмисли значението на водата ЗА ЖИВОТА НА ПЛАНЕТАТА. Всеки от участниците трябва да изрази своя позиция, мисли и чувства, свързани с различните аспекти от приложението на водата и значението ѝ за нашия живот, за опазването на нейната чистота, за водния кръговрат в природата, за достъпа до питейна вода и природните ресурси и разбира се, за нейната изключителна красота.
II. Тема „НИЕ и ВОДАТА“
Tема за 2024 година, зададена от ООН:
Leveraging Water for Peace
Използване на водата за мир
“Водата може да бъде инструмент за мир, когато общностите и държавите си сътрудничат за този ценен споделен ресурс.
Но водата също може да предизвика и засили конфликта, когато достъпът е отказан и използването е несправедливо споделено.
Световният ден на водата 2024 г. е за съвместна работа за балансиране на нуждите на всички, с отдаденост да гарантираме, че никой не е изоставен, за да превърнем водата в катализатор за един по-мирен свят. “ − публикация на ООН за темата на 2024 година.
Темата обявена от район „Южен“ е: „Ние и водата“
КРАСОТАТА НА ВОДАТА през погледа ни.

III. Условия и ред за участие в конкурса.
В конкурсът могат да участват ученици в следните възрастови групи:
– 1-ва група – I – IV клас
– 2-та група – V – VII клас
– 3-та група – VIII – XII клас
IV. Критерии за оценяване на фотографиите:
1. Придържане към отправните точки на темата.
2. Спазване на основните композиционни правила и цветово разбиране.
3. Оригиналност в интерпретацията на темата.
4. Изискванията за фотографиите: максималният размер на снимките да е 3600/4800 пиксела.
V. Изпращане на творби
Фотографиите се изпращат на следния електронен адрес: ecology@south-plovdiv.bg
В имейла към творбите авторите трябва да напишат следните данни, които са важни и за обратна връзка:
*име и фамилия
*училище, клас и години
* телефон за връзка

– Творбите и авторските права стават собственост на Община Пловдив, Район „Южен“ в момента на тяхното подаване за участие.
VI. Срокове
КРАЕН СРОК НА ИЗПРАЩАНЕ НА ФОТОГРАФИИТЕ: 17 март 2024 г. включително.
Обявяване на резултатите ще бъде на 20 март в сайта на район „Южен“, а откриване на изложбата с отличените фотографии и награждаването им ще бъде на 22 март 2024 г.