С интересни интерпретации, представени в красиви кадри, всяко от децата беше пресъздало своята позиция, мисли и чувства, свързани с различните аспекти от приложението на водата и значението ѝ за нашия живот, за опазването на нейната чистота, за водния кръговрат в природата и за нейната изключителна красота.
„Благодаря на всички участници за прекрасните фотографии, които получихме. Бъдете здрави и все така креативни!“ – пожела Кунчев.