Възнагражденията на членовете на СИК, заявили желание да ги получат по банков път, ще бъдат преведени на 13.04.2023 г.

Изплащането в брой на възнагражденията ще стартира от 18.04.2023 г.  в 10.30 часа в сградата на кметството в район „Южен“ на ул. „Македония“ 73 А и ще продължи всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

Важно изискване за всички участници е, че трябва да носят със себе си лична карта и удостоверение за участието си в комисиите.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК >>

 

Г Р А Ф И К

за раздаване на материалите на секционните комисии на 01 април 2023 г. в район „Южен“ – Пловдив

Час

Място за гласуване

Брой секции

Секция №

11.00

ОУ „Димитър Талев“

 

11

60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70

11.30

ОУ „Димитър Талев“

 

7

53; 54; 55; 56; 57; 58; 59

11.50

ОУ „Стоян Михайловски“

15

71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85

12.20

СУ “Свети Константин Кирил  Философ“ – малка сграда

/Бивше Антон Страшимиров/

4

38; 39; 40; 41

 

СУ „Свети Константин Кирил Философ“

11

42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52

12.50

Дом за стари хора

 

2

86; 87

 

ОУ „Захари Стоянов“

 

8

88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95

 

Транспортна болница

 

 

 

13.30

СУ „Константин Величков“

 

6

32; 33; 34; 35; 36; 37

 

Медицински колеж

 

4

20; 21; 22; 23

 

МБАЛ „Свети Пантелеймон“

 

1

 

 

 

Пловдивски затвор

 

1

 

 

Следствен арест

 

1

 

14.00

СУ „Братя Миладинови“

 

7

1; 2; 3; 4; 5; 6; 96

 

СУ „Братя Миладинови“ – малка сграда

7

7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

14.30

НУ „Климент Охридски“

 

6

14; 15; 16; 17; 18; 19

 

ОУ „Яне Сандански“

 

8

24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31

 

Общинска администрация Пловдив уведомява, че за гласуване с подвижна избирателна кутия на изборите за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023г. на територията на Община Пловдив са образувани 3 бр. избирателни секции както следва:
1 бр. ПСИК в район „Централен“, която ще обслужва и избирателите в район
„Западен“
1 бр. ПСИК в район „Северен“, която ще обслужва и избирателите в район
„Източен“
1 бр. ПСИК в район „Южен“, която ще обслужва и избирателите в район „Тракия“.
В срок до 27.03.2023г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателните си права в изборното помещение и желаят да гласуват сподвижна избирателна кутия, но не са подали заявления до 18.03.23г., могат да заявят да гласуват във вече образуваните 3 бр. ПСИК.
Заявления могат да се подават:
– в писмена форма, чрез заявление в деловодството на общинската или районната администрация, подписано саморъчно или подадено чрез пълномощник;
– в писмена форма, чрез заявление, подадено на електронна поща grao@plovdiv.bg;
– чрез подаване на заявление (910002) за гласуване с подвижна избирателна кутия на електронен адрес:
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910002

Районните и общинската администрации в Община Пловдив ще осигурят предоставянето на информация относно изборите, както и приемането на заявления от граждани и в съботния ден на 25.03.2023 г. от 8.30ч. до 17.00ч.

Пълната информация е публикувана на сайта на община Пловдив:

https://www.plovdiv.bg/announcements/elections-02042023/

 

На 18.03.2023 г. (събота)  и 25.03.2023 г. (събота) отдел ГРАО на районната администрация ще работи от 08.30 ч. до 17.00 ч.

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 02.04.2023 г. и изтичането на срока за подаване на заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (само за кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, РИК и наблюдателите), както и за гласуване с подвижна избирателна кутия – 18.03.2023 г. и на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък – 25.03.2023 г.,  район „Южен“ – община Пловдив уведомява избирателите, че на 18.03.2023 г. (събота)  и 25.03.2023 г. (събота) отдел ГРАО на районната администрация ще работи от 08.30 ч. до 17.00 ч.

 

Провеждане на обучение на членовете на СИК

РЕШЕНИЕ № 48-НС Пловдив Град, 09.03.2023

ОТНОСНО: Провеждане на обучение на членовете на СИК, ПСИК, специализираните СИК, в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

С  оглед необходимостта от извършване на обучение на членовете на СИК, ПСИК, както и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, 

 Р Е Ш И:

 1. Определя график за провеждане на обученията на членовете на СИК и ПСИК, както следва:

ДАТА:

НАЧАЛЕН ЧАС:

РАЙОН/ПСИК/СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СИК:

 

27.03.2023 г.

 

18:00 ч.

“Централен”

“Източен”

 

28.03.2023 г.

 

18:00 ч.

“Западен”, ПСИК и Специализирани СИК

“Северен ”

 

29.03.2023 г.

 

18:00 ч.

“Южен”

“Тракия”

 

 1. Обучението ще се проведе онлайн, като линкът за достъп ще бъде публикуван на сайта на Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, а именно: www.rik16.cik.bg в секция „Съобщения” по дни и часове, както е посочено по-горе.
 2. Обучението ще се проведе от изрично определени членове на Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, съвместно с представители на общинската и районните администрации, както и представители на „Сиела Норма“ АД.
 3. Определя следните членове на Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, които да проведат обученията на членовете на СИК:

– Калоян Сухоруков;

– Васил Петров;

– Изабела Петкова.

 1. Настоящото решение да се изпрати на общинската и районните администрации, вкл. и на централите на политическите партии и коалиции от партии за сведение.

 Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 09.03.2023 в 17:37 часа

 

Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023г., общинска администрация Пловдив уведомява:

 1. В срок до 18.03.2023 г. (събота) избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват в подвижна избирателна кутия могат да заявят желанието си:
 • в писмена форма, чрез заявление в деловодството на общинската или районната администрация, подписано саморъчно или подадено чрез пълномощник;
 • в писмена форма, чрез заявление, подадено на електронна поща grao@plovdiv.bg;
 • чрез подаване на заявление (910002) за гласуване с подвижна избирателна кутия на електронен адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910002

 1. В срок до 18.03.2023г. (събота) избирател, чийто настоящ и постоянен адрес са в различни населени места може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес
 • в районната администрация по настоящия му адрес;
 • чрез заявление, подадено на електронен адрес: https://regna.grao.bg;
 • чрез подаване на заявление (910002) за вписване в избирателния списък по настоящ адрес на електронен адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910001

 1. В срок до 18.03.2023г.(събота) кандидатите за народни представители, членовете на районната избирателна комисия и наблюдателите могат да подадат заявления за издаване на удостоверение за гласуване на друго място
 • в писмена форма, чрез заявление в деловодството на районната администрация, подписано саморъчно или подадено чрез пълномощник.
 1. Избирател спрямо когото са допуснати непълноти или грешки в избирателния списък в срок до 25.03.2023г. може да подаде до кмета на общината или кмета на района заявление за отстраняването им:
 • в писмена форма, чрез заявление в деловодството на районната администрация, подписано саморъчно или подадено чрез пълномощник;
 • в писмена форма, чрез заявление, подадено на електронна поща grao@plovdiv.bg;
 • чрез подаване на заявление (910004) за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък на електронен адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910004

Районните и общинската администрации в Община Пловдив ще осигурят приемането на заявления от граждани и в съботните дни на 18.03.2023г. и на 25.03.3023г. от 8.30ч. до 17.00ч.

Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

 • Чрез SMS (Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 0,25 лв. без ДДС. В текста на SMS се изписват десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон (Избира се 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

На електронен адрес:  http://www.grao.bg/elections/ могат да бъдат извършвани справки по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.

 

Справки в избирателните списъци в сайта на ГД „ГРАО“

Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон, както и на интернет страницата на Главна Дирекция „ГРАО“

1. Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 0.25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

2. Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

3. Чрез сайта на Главна Дирекция „ГРАО“

Сайта може да бъде достъпен на адрес: https://www.grao.bg/elections/

 

Предварителни избирателни списъци

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК >>