Предвид спецификата на отделните населени места и епидемиологичната обстановка в страната, Националният статистически институт взе решение,  срокът за набиране на преброители и контрольори да бъде удължен до 16 ноември.2020 г., включително.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ