СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ/НЕОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ, РАЙОН „ЮЖЕН“ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021 Г.

можете да намерите ТУК