Кметът на Район „Южен” ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

       ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „ЮЖЕН”

На основание чл. 14, ал.1 от ЗОС и чл. 98 от НРПУРОИ, приета с Решение № 172, взето с Протокол №15/27.05.2010 г., последно изм. и доп. с Решение №169,  взето с Протокол №10/09.07.2020г. на Общински съвет-Пловдив и в изпълнение на Заповед №23Ю-РОА-386/04.07.2023г. на Кмета на Район „Южен”.

ОБЯВЯВА  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 за отдаване под наем на обект-общинска собственост, представляващ павилион с площ от 15кв.м., находящ се в гр.Пловдив, ул.“Бяло море“№10 с предназначение за офис, при следните параметри:

  • Начална тръжна цена– 42,00лв. /четиридесет и два лева/ без ДДС.
  • Стъпка на наддаване- 15.00 лв. /петнадесет/ лева.
  • Депозит за участие в търга– 50 /петдесет/ лева с включен 20% ДДС. Същият се внася всеки работен ден в стая №23, ет. 2 в сградата на район „Южен”, ул.„Македония”№73А до 16.00ч. на  28.07.2023г.
  • Срок на договора за наем– 5 /пет/ години.
  • Дата и място на провеждане – търгът ще се проведе на 31.07.2023г. от 10.00 часа в сградата на Район „Южен”, ул. „Македония” №73А, ет. 2, ст. 25-А заседателна зала.
  • Цена на тръжната документация – 60 лв. /шестдесет лева/ с включен 20 % ДДС, платими в касата на район „Южен”, ул. „Македония“ №73А всеки работен ден следващ деня на публикацията от 8,30 часа до 16,30 часа.
  • Тръжната документация се получава от деловодството на  район „Южен”,

ул. „Македония” №73А срещу представен документ за платена цена на тръжните документи от 8.30ч. на деня следващ деня на публикуване на обявата до 15.00ч. на 28.07.2023 г.

  • Подаване на плика с тръжната документация – до 16.30ч. на 28.07.2023г. в деловодството на Район „Южен”, ул. „Македония” №73А.
  • За справки и допълнителна информация – тел. 032/276-117, 032/276-122.
Дезинсекцията срещу комари в Пловдив продължава

Дезинсекцията срещу комари в Пловдив продължава

ДЕЗИНСЕКЦИЯ СРЕЩУ ВЪЗРАСТНИ ФОРМИ /ИМАГО/ НА КОМАРИ:

 

17.07.2023 г. – 19.07.2023 г. – район Тракия, район Северен и район Западен

 

19.07.2023 г. – 20.07.2023 г. – Траурни паркове

 

20.07.2023 г. – 21.07.2023 г. – район Южен, район Източен и район Централен

 

24.07.2023 г. – район Южен, район Източен и район Централен

 

25.07.2023 г. – район Централен, кв.Прослав и кв.Коматево

 

 

ДЕЗИНСЕКЦИЯ СРЕЩУ ЛАРВНИ ФОРМИ  НА КОМАРИ:

 

21.07.2023 г. – биотопи на комари на територията на Пловдив – по списък

 

 

Обработките ще се извършват от ОП „Дезинфекционна станция“ при благоприятни метеорологични условия. Ще се използват биоцидни препарати, разрешени за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.

 

При влошени метеорологични данни (дъждовно и ветровито време) дейностите ще продължи при следващ работен ден с подходящи за обработките условия.

 

Съветваме отглеждащите пчелни семейства в района на предстоящите обработки, да ограничат полета на пчелите в указания по-горе период.

 

Директна връзка със специализираното Общинско предприятие „Дезинфекционна станция“: телефон 032/99 03 18; 032/64 25 83; 032/64 41 56 или на електронен адрес:  dstancia.plovdiv@abv.bg

График за почистване на дъждоприемните шахти от 17 до 21 юли

График за почистване на дъждоприемните шахти от 17 до 21 юли

Почистването на дъждоприемните шахти в Пловдив и следващата седмица продължава по график. Сигнали за счупени и липсващи капаци, както и за запушени шахти, гражданите могат да подават на тел. 032/675 817. Ето къде ще работят екипите:

На 17 юли (понеделник): бул. „Княгиня Мария Луиза“ – от ул. „Гладстон“  до бул. „Източен“, ул. „Гладстон“, бул. „Източен“ (западното платно), бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Стефан Стамболов“.

На 18 юли (вторник): бул. „Христо Ботев“ и Коматевския транспортен възел; район „Северен“ – в пространството между бул. „Марица-север“, моста на Адата, бул. „Северен“, ул. „Васил Левски“.

На 19 юли (сряда): бул. „Марица-юг“ – от бул. „Копривщица“ до бул. „Източен“, бул. „Македония“ (Бетонния мост), ул. „Димитър Талев“, ул. „Даме Груев“.

На 20 юли (четвъртък): бул. „Цариградско шосе“ (южното платно) – от бул. „Освобождение“ до изхода на града и надлез „Скобелева майка“, бул. „Санкт Петербург“ – от надлез „Родопи“ до ул. „Менделеев“ и южното платно от ул. „Менделеев“ до бул. „Освобождение“; район „Южен“ – в пространството между ул. „Кукленско шосе“, бул. „Никола Вапцаров“, бул. „Македония“ и ул. „Бачо Киро“.

На 21 юли (петък): район  „Тракия“ – вътрешни улици с граници зони А4, А5, А6, А7 и бул. „Шипка“;  район „Южен“ – в пространството между ул. „Кукленско шосе“, бул. „Никола Вапцаров“, бул. „Македония“ и ул. „Бачо Киро“.

От днес започва събирането на строителни отпадъци в „Южен“

От днес започва събирането на строителни отпадъци в „Южен“

За улеснение на пловдивчани екипи на общинското предприятие „Чистота“ продължават да събират по кварталите излязла от употреба едрогабаритна покъщнина – дивани, фотьойли, шкафове, маси, матраци, дюшеци, дограма и др.
За да не се образуват нерегламентирани сметища, вещите трябва да бъдат изнесени край контейнерите вечерта или рано сутринта преди да минат машините. Ето графика по райони:

Район „Централен“

На 17 юли (понеделник) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.   

Микрорайони в граници: на север – бул. „Марица“ (от бул. „Източен“ до бул. „Цар Борис III Обединител“); на запад – ул. „Цар Иван Шишман“; на юг – ул. „Стойчо Мошанов“; на изток – бул. „Източен“ (западното платно);

– на север – бул. „Марица-юг“ (от бул. „Руски“ до бул. „Копривщица“); на запад – бул. „Копривщица“ (източното платно); на юг – ул. „Генерал  Данаил Николаев“; на изток – бул. „Руски“ (западното платно).

На 18 юли (вторник) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.

Микрорайони в граници: на север – ул. „Стойчо Мошанов“; на запад – ул. „Цар Иван Шишман“, ул. „Митрополит Панарет“, ул. „Патриарх Евтимий“,     бул. „Цар Борис III Обединител“; на юг – ул. „Капитан Райчо“; на изток –  бул. „Източен“ (западното платно);

– на север – ул. „Генерал Данаил Николаев“; на запад – бул. „Копривщица“ (източното платно); на юг – бул. „Свобода“, бул. „Васил Априлов“, ул. „Никола Петков“; на изток – бул. „Руски“ (западното платно, от ул. „Генерал Данаил Николаев“ до ул. „Гладстон“).

На 19 юли (сряда) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.  

Микрорайон в граници: на север – бул. „Марица-юг“ (от бул. „Цар Борис III Обединител“ до бул. „Руски“); на запад – бул. „Руски“ (източното платно); на юг – бул. „Христо Ботев“ (от бул. „Цар Борис III Обединител“ до бул. „Руски“); на изток – бул. „Цар Борис III Обединител“ (западното платно), ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Митрополит Панарет“.

На 20 юли (четвъртък) – от 6:30 ч. до 14:30 ч. 

Микрорайони в граници: на север – ул. „Капитан Райчо“; на запад – бул.  „Цар Борис III Обединител“; на юг – бул. „Христо Ботев“; на изток – бул. „Източен“ (западното платно);

– на север – бул. „Свобода“, бул. „Васил Априлов“; на запад – бул. „Копривщица“ (източното платно); на юг – бул. „Христо Ботев“ (от  ул. „Любен Каравелов“ до бул. „Копривщица“); на изток – бул. „Васил Априлов“ (от  бул. „Пещерско шосе“ до ул. „Любен Каравелов“).

На 21 юли (петък) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.

Микрорайони в граници: на север – бул. „Христо Ботев“; на запад – ул. „Найчо Цанов“; на юг – бул. „Освобожение“ (от  бул. „Асеновградско шосе“ до ул. „Найчо Цанов“)   ; на изток – ул. „Менделев“ и бул. „Асеновградско шосе“;

– на север – ул. „Никола Петков“; на запад – бул. „Васил Априлов“, ул. „Любен Каравелов“; на юг – бул. „Христо Ботев“; на изток – бул. „Руски“  (западното платно, от ул. „Гладстон“ до бул. „Христо Ботев“).

Район „Южен“

На 17 юли (понеделник) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.

Микрорайони  в граници: на север – ул. „Калиакра“ и ул. „Акад. Петър Динеков“; на запад – ул. „Петър Стоев“; на юг – ул. „Георги Кондолов“; на изток – бул. „Македония“;

– на север – бул. „Никола Вапцаров“ и бул. „Александър Стамболийски“; на запад – ул. „Димитър Талев“ и бул. „Македония“; на юг – ул. „Поручик Въльо Стефов“; на изток – жк „Оазис-4“.

На 18 юли (вторник) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.  

Микрорайони в граници: на север – ул. „Георги Кондолов“; на запад – ул. „Коматевско шосе“; на юг – бул. „Никола Вапцаров“; на изток – бул. „Македония“;

– на север – бул. „Никола Вапцаров“; на запад – ул. „Стефан Стамболов“; на юг – бул. „Александър Стамболийски“; на изток – ул. „Димитър Талев“.

На 19 юли (сряда) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.

Микрорайони в граници: на север – ул. „Бачо Киро“; на запад – бул. „Македония“; на юг – ул. „Скопие“; на изток – ул. „Кукленско шосе“;

– на север – бул. „Никола Вапцаров“; на запад – ул. „Коматевско шосе“; на юг – бул. „Александър Стамболийски“; на изток – ул. „Стефан Стамболов“.

На 20 юли (четвъртък) от 6:30 ч. до 14:30 ч.

Микрорайони в граници: на север – ул. „Кукуш“; на запад – бул. „Македония“; на юг – ул. „Скопие“; на изток  – ул. „Пере Тошев“, ул. „Гевгели“;

– на север – ул. „Скопие“; на запад – бул. „Македония“; на юг – бул. „Александър Стамболийски“; на изток – ул. „Кукленско шосе“.

На 21 юли (петък) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.

Микрорайони в граници: на север – софийска жп линия; на югозапад – ул. „Модър“; на изток – ул. „Коматевско шосе“;

– кв. „Остромила“; кв. „Беломорски“; кв. „Коматево“.

Район „Тракия“

На 17 юли (понеделник) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.: зони А10, А11 и А9.

На 18 юли (вторник) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.: зони А13, А7 и А8.

На 19 юли (сряда) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.: зони А6, А5 и А4.

На 20 юли (четвъртък) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.: зони А3, А2, А1 и А12.

На 21 юли (петък) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.: ул. „Съединение“, бул. „Освобождение“ и бул. „Цариградско шосе“ (локалното платно); ул. „Пеньо Пенев“ и индустриалната зона; бул. „Цар Симеон“ и жп гара „Тракия“.

Район „Източен“

Всекидневно от 17 до 23 юли (от понеделник до неделя) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.

Микрорайон в граници: на север – ул. „Крайречна“; на запад – ул. „Шумен“ и ул. „Прохлада“; на юг – бул. „Цариградско шосе“; на изток – ул. „Ландос“.

На 18 и 20 юли (вторник и четвъртък) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.

Микрорайони в граници: на север – ул. „Бъндерица“; на запад – ул. „Ландос“; на юг – бул. „Цариградско шосе“; на изток – ул. „Удроу Уилсън“;

– кв. „Изгрев“ и траурен парк „Централен“.

На 19 юли (сряда) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.

Микрорайони в граници: на север – ул. „Бъндерица“; на запад – ул. „Ландос“; на юг – бул. „Цариградско шосе“; на изток – ул. „Удроу Уилсън“;

– кв. „Каменица“ и кв. „Гладно поле“.

Район „Северен“

Всекидневно от 17 до 22 юли (от понеделник до събота) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.

Микрорайон в граници: на север – ул. „Напредък“; на запад – ул. „Напредък“; на юг – ул. „Лайка“; на изток – бул. „Васил Априлов“; ул. „Еледжик“.

Всекидневно от 18 до 21 юли (от вторник до петък) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.

Микрорайон в граници: на север – бул. „Северен“; на запад – ул. „Брезовско шосе“ и бул. „Цар Борис III Обединител“; на юг – бул. „България“; на изток – бул. „Северен“.

На 18 юли (вторник) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.

Микрорайон в граници: на север – бул. „България“; на запад – ул. „Победа“; на юг – бул. „Марица-север“; на изток – бул. „Цар Борис III Обединител“.

На 19 юли (сряда) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.

Микрорайони в граници: на север – бул. „Дунав“; на запад – ул. „Васил Левски“; на юг – бул. „България“; на изток – бул. „Цар Борис III Обединител“;

– на север – бул. „България“; на запад – бул. „Васил Априлов“; на юг – бул. „Марица“; на изток – ул. „Победа“.

На 20 юли (четвъртък) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.

Микрорайон в граници: на север – бул. „Дунав“; на запад  ул. „Петър Шилев“; на юг – бул. „България“; на изток – ул. „Васил Левски“.

На 21 юли (петък) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.

Микрорайон в граници: на север – жп линията Пловдив-Карлово, гара „Филипово“; на запад – бул. „Васил Априлов“; на юг – бул. „Дунав“; на изток – ул. „Брезовско шосе“; кв. „Гаганица“.

Район „Западен“

На 17 и 21 юли (понеделник и петък) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.

Микрорайон в граници: на север – бул. „Пещерско шосе“ (от ул. „Царевец“ до ул. „Белица“) и ул. „Рая“; на запад – ул. „Белица“; на юг – ул. „София“, ул. „Росен“, ул. „Солунска“ и ул. „Юндола“; на изток – ул. „Царевец“.

На 18 юли (вторник) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.

Микрорайон в граници: на север – бул. „Пещерско шосе“ (от бул. „Копривщица“, западно платно, до ул. „Царевец“); на запад – ул. „Царевец“; на юг – ул. „София“, Коматевския транспортен възел; на изток – бул. „Копривщица“.

На 19 юли (сряда) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.

Микрорайон в граници: на север – ул. „Ясна поляна“, бул. „Шести септември“; на запад – ул. „Парк отдих и култура“; на юг – бул. „Пещерско шосе“; на изток – бул. „Копривщица“.

На 20 юли (четвъртък) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.

Микрорайон в граници: кв. „Прослав“ (на север – ул. „Просвета“; на запад – ул. „Западна“; на юг – ул. „Заря“, ул. „Борис Петров“; на изток – ул. „Клокотница“).

На 21 юли (петък) – от 6:30 ч. до 14:30 ч.

Микрорайон в граници: кв. „Прослав“ (на север – бул. „Пещерско шосе“; на запад – ул. „Вегетарианска“; на юг – ул. „Просвета“; на изток – ул. „Клокотница“, ул. „Албена“, ул. „Елин Пелин“).

Към оригиналната публикация >>