Емоции, движение, радост и еуфория заляха двора на ДГ „Албена“ в Район „Южен“

Емоции, движение, радост и еуфория заляха двора на ДГ „Албена“ в Район „Южен“

Емоции, движение, радост и еуфория заляха двора на ДГ „Албена“ днес 29.10. 2023г.. За девети пореден път детското заведение се включи в отбора на най-активните детски градини и училища в страната, подкрепяйки инициативата на Сдружение „BG Бъди активен“, а именно „Европейски ден на спорта в училище“.
Тази инициатива е част от националната кампания Now We MOVE. Основната цел на събитието е да насърчава физическата активност сред подрастващите в цяла Европа и да включва колкото може повече детски градини, училища и организации.
Спортният празник премина под надслова „Който знае що е спорт, той е силен смел и горд!“ Основен акцент бяха игрите с екологична насоченост, като по този начин подкрепихме инициативата Спорт #БезОтпадъци.
Благодарим на специалните ни гости – Ани Узунова – най-успешната волейболистка в историята на Марица (Пловдив), европейска шампионка през 1981г., а също така е бронзова медалистка от Олимпиадата в Москва през 1980г. има и бронзов медал от Европейско през 1979г. Узунова е двукратна носителка на Купата на Конфедерациите с отбора на италианския Бари (Бари). В Кампобасо я наричат „Ана на чудесата“.
Специален гост на събитието бе Добрин Орловски – юноша на Локомотив Пловдив, подписал първи професионален договор на 19 г. с Локо Пд. Шампион на България, бронзов медалист с Локо Пд.Играл още в Ботев Пд, Спартак ПД, Беласица и Вихрен Сандански. В чужбина Иртиш Павлодар(Казахстан) и SC Scarbarough (Toronto, Canada).Младежки Национален отбор U21.Магистър по Спортен Мениджмънт НСА.В момента треньор в Локомотив Пловдив на U15!
Проведените кратки демонстрации и открита тренировка с децата, помогна да обикнат спорта и да обръщат повече внимание на двигателната си култура.
Официални гости на събитието бяха – Главен Експерт Образование и култура – Петя Шаркова и Главен Експерт Екология- Евтимия Първанова.
Над 140 детски усмивки, заедно с отбора на най-добрия педагогически екип и неговия главен капитан Виолета Димова, директор на ДГ „Албена“ дадоха старт на най-активния ден. Вярваме, че редовната работа с подрастващите и насърчаването на спорта и физическата активност са важна предпоставка за отглеждането на здрави деца.

 

ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ!

ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ!

Районен център по трансфузионна хематология – Пловдив с подкрепата на Район „Южен“ – Община Пловдив организират провеждането на акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване на 12 октомври 2023 г.  /четвъртък/ от 9:00 до 13:00 часа в подвижната лаборатория пред административната сграда на районната администрация – ул. „Македония“ 73 А.

През последните години намалява броят на безвъзмездните и доброволни кръводарители. С провеждането на планови акции за безвъзмездно кръводаряване се цели да бъде съхранена традицията и да се привлекат младите хора към идеята за милосърдие и човечност, които са в основата на безвъзмездното кръводаряване. Всеки, който желае, може да се включи в тази благородна инициатива.

Предварително Ви благодарим от името на всички нуждаещи се!

Поздравление на кмета на район „Южен“ Костадин Язов за 115-ата годишнина от обявяването на независимостта на България

Поздравление на кмета на район „Южен“ Костадин Язов за 115-ата годишнина от обявяването на независимостта на България

Уважаеми съграждани,

Днес честваме 115-ата годишнина от обявяването на независимостта на България. Тринадесет години след Съединението страната ни вече има смелостта да се нарече и независима от Османската империя. Днес възприемаме независимостта като даденост, но и в обществен, и в личен план тя е въпрос на избор, който трябва да се отстоява непрекъснато. В сложните времена, в които живеем, независимостта е особено важна, затова и трябва да сме горди с предците си, но и да бъдем достойни техни наследници.

Честит празник!

Д-р Костадин Язов

Кмет на район „Южен“, Община Пловдив

СИСТЕМА за определяне на резултатите от провеждане на конкурса за длъжността – „Старши експерт-счетоводител“

СИСТЕМА

за определяне на резултатите от провеждане на конкурса за длъжността – „Старши експерт-счетоводител“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в Район „Южен”

І. Конкурсът за заемане на длъжността „Старши експерт-счетоводител“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в Район „Южен”, се провежда чрез решаване на тест и интервю (чл.33, ал.1, т.1, във връзка с чл.34, ал.1 от НПКПМДС).

Конкурсната комисия е изготвила и одобрила три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. За решаването на теста конкурсната комисия осигурява подпечатани с печата на администрацията на Район „Южен“ тестове. Решените тестове се поставят в плик – голям формат, а в плик – малък формат всеки кандидат запечатва попълнен формуляр със своето име. Отварянето на плика – малък формат, става, след като тестът бъде оценен от проверяващите, и срещу името на кандидата се отбелязва резултата.

Продължителността на провеждане на теста е 1 (един) астрономически час.(чл.34, ал.6 от НПКПМДС), като началото и краят се обявяват от председателя на комисията.

Определяне на коефициенти при формиране резултата от конкурса (чл.34, ал.5 НПКПМДС):

  • За теста – коефициент 3;
  • За интервюто – коефициент – 5.

 

ІІ. Начин па провеждане и формиране на резултатите от конкурса.

 

Тест съгласно чл.36 от НПКПМДС.

  1. Брой на въпросите в теста – 30 (тридесет) затворени;

1.1. Всеки въпрос има само по един верен отговор;

1.2. Всеки верен отговор носи по 1 точка;

1.3. Липса на отговор и грешен отговор – не носят точки;

1.4. Тестът се анулира при:

1.4.1. Поставянето на знаци и/или всякакви отбелязвания по теста извън ограждането на 1 (един) верен отговор за всеки въпрос.

1.4.2. Ограждането на повече от един отговор на въпрос.

1.5. Минималният резултат, при който се смята че тестът е издържан, е 24 точки (т.е. 24 верни отговора);

По време на решаване на теста не се разрешава ползване на нормативни материали.

 

Комисията определя един или няколко от своите членове, които да проверят тестовете, съобразно настоящата Система за определяне на резултатите. След като теста се оцени от проверяващите, се отваря плика – малък формат и срещу името на кандидата се  отбелязва резултата. Тестовете се подписват от проверилите ги членове на комисията.

Кандидатите, които са постигнали резултат над минималния се уведомяват, чрез писмено съобщение или чрез електронна поща, за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто (чл. 37, ал. 2 от НПКПМДС).

 

Интервю съгласно чл.42 от НПКПМДС

Преди провеждане на интервюто, комисията се запознава с длъжностната характеристика, както и с попълненото приложение № 1 от НПКПМДС и формулира въпроси, които се задават на всички кандидати. По време на интервюто комисията задава на всички кандидати, еднакво формулирани въпроси, чрез които се установява в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.

При провеждането на интервюто всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно Приложение № 5 (чл.42, ал.4 от НПКПМДС) – за експертни длъжности. Преди интервюто кандидатите се подписват на формуляра – Приложение №5.

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от преценките на отделните критерии. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е сбор от средноаритметичните величини от преценките на членовете на конкурсната комисия.

Минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 20 точки (чл.42, ал.1 от НПКПМДС).

 

Окончателен резултат.

Окончателния резултат е сбор от резултатите, получени от теста и от интервюто, умножени с определените по чл.34, ал.3 коефициенти. (чл.43,ал.1 от НПКПМДС)

Резултат Резултат от начина по чл. 33, ал.1, т. 1 Коефициент

 

3

Резултат от интервюто

Точки

Коефициент

 

5

Окончателен резултат
1 2 3 4 5 6
Максимален 30 90 25 125 215
Минимален 24 72 20 100 172

 

Максимален резултат – 215 точки:

  1. колона № 3 = сумата на точките от индивидуалния тест на кандидата по коефициент 3 = 90 точки.
  2. колона № 5 = сумата на точките от индивидуалния формуляр на кандидата от интервюто, т.е.: 5 точки х 5 брой членове на комисията = 25 точки. 25 точки умножено по коефициент  5 = 125 точки.
  3. Колона № 6 = колона № 3 + колона № 5.

Минимален резултат – 172 точки:

  1. колона № 3 = сумата на точките от индивидуалния тест на кандидата по коефициент 3 = 72 точки.
  2. колона № 5 = сумата на точките от индивидуалния формуляр на интервюто, т. е.: 4 точки х 5 брой членове от комисията = 20 точки. 20 точки умножено по коефициент 5 = 100 точки.
  3. Колона № 6 = колона № 3 + колона № 5.

Окончателните резултати на кандидатите се оформят във формуляр съгласно Приложение № 8 по чл.43, ал.2 от НПКПМДС.

 

Въз основа на проведения конкурс комисията класира от първо до трето място кандидатите с най-висок окончателен резултат, който е получен при провеждането на конкурса, за което съставя протокол. Преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен контрол.

Протоколът и всички документи на класираните кандидати се представят на органа по назначаването в 10-дневен срок от провеждането на конкурса. В същия срок класирането на кандидатите от първо до трето място се обявява на интернет страницата на администрацията, а при липса на такава – на общодостъпното място. Класирането е публично до приключването на конкурсната процедура. Всички кандидати се уведомяват по електронна поща или писмено, като им се изпраща извлечение от протокола, който отразява резултатите.

Участвалите в проведения конкурс кандидати, които не са класирани на първо място, в 7-дневен срок от получаването на протокола могат да подадат възражение до органа по назначаването, в което да посочат мотивите за своето несъгласие с преценката на комисията.  Органът по назначаването се произнася с решение в 7-дневен срок, като може да приеме възражението за основателно или да го отхвърли. Решението на органа по назначаването не подлежи на съдебен контрол.

Когато органът по назначаването приеме, че възражението е основателно, конкурсната процедура се прекратява и се насрочва нов конкурс.

Ако никой от явилите се кандидати не се представи успешно, комисията отразява това в протокола, като конкурсната процедура приключва без класиране.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  ……………………………………..

                                П. Енев – Заместник-кмет на Район „Южен“

КАРНАВАЛ В ПАРКА

КАРНАВАЛ В ПАРКА

Кметът на Район „Южен“ Костадин Язов кани всички малки и пораснали деца от района, както и техните приятели и гости на града на 23.09.2023 г. от 15:00 ч. на КАРНАВАЛ в парк „Райчо Кирков“.

Събитието е част от културният календар на гр.Пловдив за 2023г.

Професионалисти от „Националната гимназия за сценични и екранни и изкуства“ с директор Николай Томов ще Ви гримират и маскират от 15:00 ч. до 18:00 ч. Напълно безплатно са осигури и костюми за карнавала.

Старт на събитието ще бъде даден в 18:00 ч. с дефиле на участниците.  Всички желаещи да се включат в конкурса за най-добра маска и костюм да заповядат на сцената. Под звуците на „БИГ БЕНД ПЛОВДИВ“ с диригент и водещ на събитието Николай Гешев, тричленно жури ще излъчи победителите в конкурса за най-добра маска и костюм. Осигурени са парични награди – I-во място – 300 лв. ,  II-ро място – 200 лв. и  III-то място – 100 лв.

От администрацията на района са се погрижили всички участници да получат утешителни награди и почерпка.

Заповядайте да изпратим лятото и да посрещнем есента подобаващо с КАРНАВАЛ В ПАРКА. Доброто настроение е гарантирано!