Провеждане на обучение на членовете на СИК, ПСИК и специализираните СИК, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г.

РЕШЕНИЕ
№ 56-ЕП/НС
Пловдив Град, 08.05.2024

ОТНОСНО: Провеждане на обучение на членовете на СИК, ПСИК и специализираните СИК, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г.

С  оглед необходимостта от извършване на обучение на членовете на СИК, ПСИК и специализираните СИК, както и на основание чл. 72 ал. 1, т. 1 и т. 3 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив,

Р Е Ш И:

  1. Определя график за провеждане на обученията на членовете на СИК и ПСИК за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г., както следва:
Дата Регистрация Начален час на обучение РАЙОН/ПСИК/

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СИК

04.06.2024 г. 17:00 – 18:00 ч. 18:00 ч. “Централен”, “Източен”, ПСИК и Специализирани СИК
05.06.2024 г. 17:00 – 18:00 ч. 18:00 ч. “Западен”, “Северен”, ПСИК и Специализирани СИК
06.06.2024 г. 17:00 – 18:00 ч. 18:00 ч. “Южен”, “Тракия”, ПСИК и Специализирани СИК
  1. Обучението ще се извърши в Международен Панаир-Пловдив, Палата № 13, като влизането става от пешеходен вход на палатата, от бул. „Марица“.
  2. Обучението ще се проведе от изрично определени членове на Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, съвместно с представители на общинската и районните администрации, както и представители на „Сиела Норма“ АД.
  3. Определя следните членове на Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, които да проведат обученията на членовете на СИК:

– Калоян Сухоруков

– Васил Петров

– Изабела Петкова-Димитрова

  1. Настоящото решение да се изпрати на общинската и районните администрации, вкл. и на централите на парламентарно представените партии и коалиции, за сведение.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 73 ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Васил Младенов Петров

* Публикувано на 08.05.2024 в 18:39 часа