Списък с допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „Старши експерт – счетоводител“

СПИСЪК

НА  ДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ

за длъжността „Старши експерт-счетоводител“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в Район „Южен”

Въз основа на Протокол № 1 от 30.08.2023 г. конкурсната комисия назначена със             Заповед № 23Ю-РОА-449 от 14.08.2023 г. Кмета на Район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността „Старши експерт-счетоводител“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в Район „Южен” реши:

Допуска до конкурс следнияте кандидати:

  1. Вероника Димитрова Сертова.
  2. Ина Рангелова Георгиева.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  ……………./П/…………………..

 Панко Енев – Заместник-кмет на Район „Южен“