Кметът на район „Южен“ Костадин Язов предупреждава: Готви се строителството на 25-метрова сграда в зелена площ

Кметът на район „Южен“ Костадин Язов предупреждава: Готви се строителството на 25-метрова сграда в зелена площ

Кметът на район „Южен“ Костадин Язов предупреждава: Готви се строителството на 25-метрова сграда в зелена площ

Инвеститорът иска общественото обсъждане да се проведе след 5 дни, районното кметство  го насрочва за 28 август, за да се запознаят хората с проекта

Частен инвеститор планира да построи сграда с височина до 25 м в свой имот, който в момента е зелена площ. За това предупреждава кметът на район „Южен“ Костадин Язов. Теренът се намира в близост до сградата на НАП, пред входа на блока с административен адрес „Братя Бъкстон“ №107, на мястото на бившето заведение „Озон“.

Искането за изменението на подробния устройствен план, което е първа стъпка към реализация на идеята, вече е внесено в общината и инвеститорът настоява задължителното по закон обществено обсъждане да се проведе след 5 дни – на 21 август. „Намерението да бъде застроено  поредното зелено пространство касае твърде много хора, защото около въпросния имот има много жилищни блокове. Времето за разгласа до 21 август е много малко, а аз държа на прозрачността, затова и общественото обсъждане ще бъде седмица по-късно – на 28 август. Призовавам хората да дойдат на обсъждането и да кажат своето мнение“, заяви Костадин Язов. Цялото ръководство на района е убедено, че при актуалността на темата за презастрояването на района и целия град хората  не трябва да остават с впечатлението, че нещо се върши на тъмно, и трябва да имат време за реакция, а не да бъдат поставяни пред свършен факт. Опит за застрояването на този имот се прави не за първи път.

Снимката е свалена от Google Street View

Във връзка със Заявление с вх.№ 23Ю-ОП-761/14.08.23г. от „БЕЛМЕКС“ ЕООД

Във връзка със Заявление с вх.№ 23Ю-ОП-761/14.08.23г. от „БЕЛМЕКС“ ЕООД с искане за провеждане на обществено обсъждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 56784.530.2271, който попада в

УПИ IVкомплексно застрояване в кв.167, кв.168, кв.169 и кв.170 по плана на кв.“Въстанически“–юг, гр.Пловдив, както и на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че в сградата на администрацията на Район „Южен“ на 28.08.23г. от 13:00 до 15:00 часа ще се проведе обществено обсъждане.

Район „Южен“

OBIAVA PUP